Bảng Giá xe kia mới nhất 2020

KIA MORNING

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Morning MT 299 triệu
KIA Morning AT 339 triệu
KIA Morning AT Deluxe     355 triệu
KIA Morning AT Luxury 393 triệu

KIA SOLUTO

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Soluto MT 399 triệu
KIA Soluto MT Deluxe 425 triệu
KIA Soluto AT Deluxe     455 triệu

KIA Cerato

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Cerato 1.6 MT 559 triệu
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe 589 triệu
KIA Cerato 1.6 AT Luxury 635 triệu
KIA Cerato 2.0 AT Premium 675 triệu

KIA Optima

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Optima 2.0 GAT Luxury 789 triệu
KIA Optima 2.4 GAT Premium    969 triệu

KIA Rondo

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Rondo 2.0 GMT 609 triệu
KIA Rondo 2.0 GAT Deluxe 669 triệu

KIA Sorento

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Sorento 2.4 GAT Deluxe 799 triệu
KIA Sorento 2.4 GAT Premium 899 triệu
KIA Sorento 2.2 DAT Premium 949 triệu

KIA Sedona

MẪU XE GIÁ BÁN
KIA Sedona 2.2 DAT Deluxe 1,129 triệu
KIA Sedona 2.2 DAT Luxury 1,209 triệu
KIA Sedona 3.3 GAT Premium 1,429 triệu